Zákrokový sálek

kozni-frydek-mistek-011Zákrokový sálek splňuje přísnější hygienicko-epidemiologické nároky než zbytek zdravotnického zařízení a je schválen jak hygienikem,tak pracovníky Krajského úřadu, pro provádění drobných dermatochirurgických zákroků a zákroků s narušením kožního povrchu.
 
Nejčastěji slouží k extirpacím či excizím kožních lézí a to jak pigmentových nevů či mateřských znamének, tak i k odběrům chorobných ložisek za účelem jejich histologického vyšetření, což je nejčastější a nejpřínosnější vyšetření při stanovení nejasné kožní diagnozy.
 
Častým dotazem pacientů je, jak takový zákrok probíhá:
 
Po desinfekci kůže se k útvaru aplikuje injekční stříkačkou s velmi tenkou jehlou lokální anestetikum. Toto je provázeno štiplavým pocitem – jako každá injekce aplikovaná do kůže /intradermálně/- štípání trvá chvilku, většinou do 5ti sekund.
 
Kůže je takto umrtvena prakticky ihned.
 
Poté lékař vyřízne ostrým skalpelem chorobnou lézi, kterou nejčastěji odesílá k histologickému vyšetření.
 
V případě nutnosti šije podkoží, v každém případě sešije okraje rány.
 
Následuje desinfekce, sterilní překrytí sešité rány, náplast.
 
Kontrola a převaz bývá mezi druhým až čtvrtým dnem po zákroku a podle průběhu hojení při kontrole lékař stanoví termín pravděpodobného odstranění stehů.
 
Pokud se rána hojí pomaleji nebo je dlouhá, odstraní lékař jen část stehů a za 1-2 dny zbytek, většinou se však odstraní všechny stehy naráz.
 
Rovněž většina dalších zákroků probíhá v lokálním umrtvení a za sterilních podmínek.
 

Histologické vyšetření:

slouží v nejasných případech ke stanovení diagnosy. Řada kožních nemocí má určité charakteristické rysy, které jsou – po prokrájení zaslaného materiálu na velmi tenké plátky, ev. s využitím dalších diagnostických metod – dobře patrné pod mikroskopem či fluorescenčním mikroskopem a tak lze určit z řady uvažovaných diagnoz /diferenciální diagnosy/ tu správnou.
 
Obdobně se vyšetřují pigmentové nevy: v těchto případech se jedná především o stanovení rizika ,obzvláště důležité je stanovit, zda se jedná o benigní /neškodný/ či maligní /rakovinný/ útvar.
 
Za tímto účelem se obracíme na renomované dermatohistopatology /histology se specializací na kůži/, nejčastěji využíváme laskavých služeb docenta MUDr. L. Pocka /Praha/.
 
Každý pigmentový nevus, lidově mateřské znaménko /by před odstraněním mělo být vyšetřeno kožním lékařem, nejlépe s použitím dermatoskopu.